0#
33-9040

INTEGRITETSPOLICY

1. Personuppgiftsansvariges namn och adress

Personuppgiftsansvarig enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”) och andra nationella dataskyddslagar hos medlemsstaterna samt andra dataskyddsregleringar är:

AUTODOC SE
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlin

E-postadress: [email protected]

2. Behandling av personuppgifter på vår webbplats

2.1 Besök på vår webbplats/inloggningsuppgifter

Varje gång du besöker vår webbplats registrerar vårt system automatiskt personuppgifter och data som finns i den dator förfrågan skickades från.

Följande personuppgifter samlas in:

 • Vilken webbläsare och vilken version av webbläsaren som används
 • Användarens operativsystem
 • Användarens internetleverantör
 • Användarens IP-adress
 • Tillgångsdatum- och tid
 • Webbsidor som användarens system når vår webbsida från
 • Webbsidor som nås av användarens system via vår webbsida

 • Databehandling av dessa åtkomstuppgifter krävs för att användaren ska kunna besöka webbplatsen och för att garantera våra systems kontinuerliga funktion och säkerhet. Åtkomstuppgifterna sparas även för de ovanstående ändamålen ibland i interna loggfiler, för att skapa statistik gällande användningen av vår webbplats, för att vidareutveckla vår webbplats enligt våra besökares användarvanor (om t.ex. antalet mobila enheter som används för att öppnas sidorna stiger) samt för att sköta webbplatsens allmänna administration.

  Den rättsliga grunden är art. 6.1.1 led b GDPR, i den mån sidan öppnas för att vidta åtgärder inför eller fullgöra ett avtal, och i annat fall art. 6 .1.1 led f GDPR på grund av vårt berättigade intresse av våra systems kontinuerliga funktion och säkerhet.

  Personuppgifterna raderas så fort de inte längre behövs för att uppfylla det ändamål i vilket de samlades in. För personuppgifter som samlas in för att kunna visa webbplatsen sker detta när användaren lämnar webbplatsen igen. För personuppgifter som sparas i loggfiler sker detta vanligtvis efter sju dagar. I så fall kommer användarens IP-adress antingen att raderas eller ändras till en form som förhindrar att användaren kan identifieras.

  2.2. Kontakta oss

  Du kan kontakta oss på flera olika sätt. Du kan till exempel använda ett kontaktformulär eller kontakta oss per e-post eller telefon. I detta sammanhang behandlar vi dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig.

  Den rättsliga grunden är art. 6.1.1 led b GDPR, i den mån dina personuppgifter behövs för att svara på din förfrågan eller för att vidta åtgärder inför eller fullgöra ett avtal, och i annat fall art. 6 .1.1 led f GDPR på grund av vårt berättigade intresse av att du ska kunna kontakta oss och att vi ska kunna svara på din förfrågan.

  Personuppgifter som vi samlar in via kontaktformuläret raderas automatiskt när din förfrågan har bearbetats fullständigt, om vi inte behöver spara din förfrågan för att fullgöra avtalsenliga eller lagstadgade skyldigheter (se punkt 5 ”Lagringstid”).

  2.2.1 Kontaktformulär

  På vår webbplats finns det kontaktformulär, som användaren kan använda för att ta kontakt med oss i digital form. När användaren nyttjar detta alternativ samlar vi in och sparar följande obligatoriska uppgifter:

 • Beställningsnummer
 • Telefonnummer
 • För- och efternamn (eventuellt)
 • FIN (eventuellt)
 • Nyckelnummer
 • E-postadress
 • Artikelnummer

 • Vidare samlar vi in följande uppgifter när meddelandet skickas:

 • IP-adress
 • Mottagningsdatum och -tid för förfrågan

 • 2.2.2 Kontakt per e-post

  Som alternativ till kontaktformulären kan användaren även skriva till oss direkt på den angivna e-postadressen. I så fall sparar vi de personuppgifter som gäller användaren som skickades per e-post.

  Personuppgifterna raderas så fort de inte längre behövs för att uppfylla det ändamål i vilket de samlades in. Om det rör sig om affärskorrespondens sparar vi uppgifterna i upp till tre år.

  2.2.3 Kontakt per telefon

  Du kan också kontakta oss per telefon. Om du samtycker till detta i början av samtalet kommer vi sedan att spela in det. De uppgifter som du uppger under samtalet sparar vi i syfte att utbilda vår kundtjänstpersonal samt för att förbättra vår kundtjänsts kvalitet. Dessa uppgifter raderas vanligtvis efter tre månader, förutsatt att de inte måste lagras under en längre tid enligt lag eller för bevisning. Om uppgifterna sparas som bevisning (t.ex. Ingående av ett köpeavtal) kan vi spara inspelningen i upp till tre år. Ditt samtycke utgör den rättsliga grunden (art. 6.1 led a GDPR) för inspelningen och utvärderingen av samtalet.

  2.3. Registrering

  På vår webbplats har användaren möjlighet att skapa ett kundkonto resp. att registrera sig för vår inloggningsfunktion för att kunna använda alla funktioner som erbjuds på vår webbplats. De personuppgifter som måste uppges för detta ändamål har vi markerat som obligatoriska uppgifter. Du kan inte registrera dig utan att uppge dessa uppgifter. Den rättsliga grunden för behandlingen är art. 6.1.1. led b GDPR.

  Följande personuppgifter kommer samlas in under registreringsprocessen:

 • Titel
 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Lösenord

 • Vid registreringen samlar vi även in följande uppgifter:

 • IP-adress
 • Datum och tid för registrering

 • Registreringsuppgifterna används för att slutföra beställningar i vår nätbutik samt för att skapa ett kundkonto.

  Personuppgifterna raderas så fort de inte längre behövs för att uppfylla det ändamål i vilket de samlades in, förutsatt att vi inte fortfarande måste spara dem för att uppfylla rättsliga skyldigheter.

  2.4. Beställningar

  När du gör en beställning hos oss samlar vi in följande personuppgifter utöver de uppgifter som du uppgav vid registreringen:

 • födelsedatum,
 • e-postadress,
 • lösenord,
 • fakturerings- och leveransadress
 • betalningssätt (eventuellt även IBAN och BIC, om ingen betalningstjänst enligt 2.4.1 används för transaktionen).

 • Uppgifter som t.ex. Telefon- eller faxnummer kan anges frivilligt, så att vi kan ta kontakt med dig även på detta sätt om vi har frågor eller för att vid behov uppmana dig att genomföra en betalning om din betalning har uteblivit efter förfallodatum och skriftliga påminnelser och vi inte kan nå dig på annat sätt.

  Den rättsliga grunden för behandlingen är art. 6.1.1. led b GDPR.

  Vi använder de personuppgifter som du uppger endast för att slutföra och leverera dina beställningar. Dina beställningsuppgifter sparas i ditt kundkonto och raderas när den skatte- och handelsrättsliga lagringstiden har gått ut, förutsatt att du inte har gett ditt uttryckliga samtycke till att de fortfarande sparas.

  2.4.1 Betalningstjänster

  Du har möjlighet att använda diverse betalningstjänster för att slutföra betalningstransaktionen, eller vanliga betalsätt för köp via nätet, till exempel bankgiro, PayPal eller faktura. För detta ändamål kan betalningsuppgifter som exempelvis fakturaadress, IBAN, BIC och valt betalsätt skickas till tjänsteleverantören. Dessa är bland annat personuppgifter som ska uppges i samband med betalningstransaktionen, till exempel uppgifter som den externa betalningstjänsten använder för identifiering (t.ex. för- och efternamn, adress, könstillhörighet, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, PayPal-ID), enhetsdata (t.ex. IP-adress, typ av enhet, operativsystem) eller uppgifter som krävs på fakturan, exempelvis antal artiklar, artikelnummer, belopp och moms i procent. Betalningstjänsten behandlar eventuellt även uppgifter som rör ditt tidigare betalningsbeteende samt sannolikhetskalkyler för ditt beteende i framtiden. Betalningstjänsten skickar dessa betalningsuppgifter även till oss, så att vi kan kontrollera betalningen för att till exempel skicka betalda varor. Vid eventuella lagstadgade identitetskontroller erhåller vi även dina stamdata och ekonomiuppgifter från betalningstjänsten.

  Om du inte har gett ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med art. 6.1 led a GDPR är den rättsliga grunden art. 6.1.1 led b GDPR för överföring av dessa uppgifter till betalningstjänsten i samband med avtalet, eftersom vi måste behandla uppgifterna för att kunna fullgöra avtalet och slutföra beställningen.

  För information om rättsliga grunder för behandling av personuppgifter som sker på betalningstjänstens eget ansvar hänvisar vi till den motsvarande betalningstjänstens integritetsbestämmelser:

 • Klarna, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (”Klarna”). Mer information finns i Klarnas Integritetspolicy.
 • Sofort GmbH, företag i Klarna Group, Theresienhöhe 12, 80339 München (”Sofort GmbH”). Mer information finns i Sofort GmbH:s Integritetspolicy.
 • PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg (”PayPal”).Mer information finns i PayPals Integritetspolicy.
 • Trustly Group AB, 556754-8655, Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm, Sverige (”Trustly”). Mer information finns i Trustlys Integritetspolicy.
 • Dalenys Payment SAS, 110 avenue de France 75013 Paris, Frankrike (”Dalenys”). Mer information finns i Delanys Integritetspolicy.
 • Braintree, ett företag som tillhör PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg (”Braintree”). Mer information finns i Braintress Integritetspolicy.
 • Apple Pay, Apple Inc. One Apple Park Way, Cupertino, California, USA, 95014 (”Apple Pay”). Mer information finns i Apples Integritetspolicy för Apple Pay.
 • Google Pay, Google Payment Ireland Limited, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland (”Google Pay”). Mer information finns i integritetspolicyn för Google Pay resp. Payments och i Googles integritetspolicy.
 • Przelewy24 hos PayPro Spólka Akcyjna, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań (”przelewy24”). Mer information finns i przelewy24:s Integritetspolicy.
 • PostFinance, PostFinance AG, Mingerstrasse 20, CH-3030 Bern (”PostFinance”). Ytterligare informationer finns I PostFinances Integritetspolicy.

 • Vilka betalningssätt och tjänsteleverantörer som erbjuds varierar beroende på var du befinner dig när du besöker webbplatsen.

  Vi vill påpeka att det effektivaste sättet att behandla frågor som rör dessa personuppgifter är att vända sig till den motsvarande betalningsleverantören, eftersom endast betalningsleverantören har åtkomst till dessa uppgifter och kan vidta lämpliga åtgärder.

  2.5. Nyhetsbrev

  På vår webbplats har du möjlighet att prenumerera på vårt kostnadsfria och användaranpassade nyhetsbrev, som vi använder för att kontinuerligt skicka användaranpassad information, nyheter om våra produkter, aktuella specialerbjudanden och kampanjer, påminnelser om artiklar i din varukorg samt enkäter gällande åsikter och kundnöjdhet. När du registrerar dig för nyhetsbrevet skickas personuppgifterna från inmatningsfältet till oss resp. till de fraktbolag som vi använder. Vanligtvis behöver du bara uppge din e-postadress. Ibland kan du uppge frivilliga uppgifter som till exempel efternamn, förnamn och könstillhörighet, så att vi kan skicka användaranpassade nyhetsbrev till dig.

  För beställning av nyhetsbrevet använder vi ett så kallat double opt in-förfarande, vilket innebär att vi inte skickar något nyhetsbrev per e-post till dig innan du har klickar på en länk i ett e-postmeddelande för att bekräfta att den e-postadress som har uppgetts verkligen tillhör dig. När du bekräftar e-postadressen sparar vi din e-postadress, tidpunkten för registrering och den IP-adress som användes vid registreringen tills du avbeställer nyhetsbrevet. Ändamålet med att vi sparar uppgifterna är att kunna skicka nyhetsbrevet till dig och bevisa din prenumeration. Du kan avbeställa nyhetsbrevet när som helst. Varje nyhetsbrev innehåller en länk som du kan använda för avbeställning. Självklart kan du även skicka ett meddelande till oss med hjälp av de ovanstående kontaktuppgifterna (t.ex. per e-post eller brev).

  Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke enligt art. 6.1.1. led a GDPR. Inloggningsförfarandet protokollförs med vårt berättigade intresse som rättslig grund enligt art. 6.1 led f GDPR. Ändamålet är att bevisa att inloggningsförfarandet har genomförts korrekt.

  Personuppgifterna används endast för att skicka nyhetsbrevet.

  Vi registrerar och analyserar interaktioner med nyhetsbrevet resp. de motsvarande åtkomstuppgifterna (t.ex. hur många gånger en sida har öppnats eller en länk klickats) för att kunna fastställa när våra e-postmeddelanden öppnas och hur de används. Detta sker med allmänt vedertagna tekniska funktioner, som våra tjänsteleverantörer tillhandahåller. För detta ändamål innehåller våra e-postmeddelanden så kallade webb-beacons. Dessa är små bildfiler som laddas från vår webbplats och som gör det möjligt för oss att fastställa när du öppnade ett e-postmeddelande från oss. Vi får dessutom veta vilka länkar du klickar på i e-postmeddelandet. Vi använder dessa åtkomstuppgifter för kontinuerlig förbättring av vårt utbud, våra innehåll och vår kundkommunikation samt för statistik. Dessutom använder vi uppgifterna för att förstå vilket innehåll och vilka produkter som intresserar dig, så att vi i framtiden kan visa så relevant innehåll för dig som möjligt.

  När du ger ditt samtycke till att vi skickar reklam till dig ger du även till samtycke till att vi anpassar vår e-postkorrespondens med dig till dina behov och intressen, baserat på de data som gäller dig som sparats från diverse enheter, till exempel dina inloggningsuppgifter, ev. kontouppgifter och ditt köpbeteende (beställningar, returer, oavslutade beställningsprocesser).

  Om du inte är införstådd med att vi analyserar ditt användarbeteende kan du säga upp nyhetsbrevet eller inaktivera grafik som standard i ditt e-postprogram.

  Den rättsliga grunden för detta är ditt samtycke enligt art. 6.1.1. led a GDPR.

  Åtkomstuppgifterna (uppgifter om öppnade sidor och klickningar) samlas in och lagras bara anonymt.

  Alla övriga uppgifter som samlas in i samband med nyhetsbrevet raderas så fort de inte längre behövs för att uppfylla det ändamål i vilket de samlades in. Användarens e-postadress sparas sedan i princip så länge prenumerationen på nyhetsbrevet pågår. När du avbeställer e-postmeddelanden från oss betraktar vi ditt samtycke till att vi skapar en användaranpassad användarprofil och skickar motsvarande e-postmeddelanden som återkallat. Vi raderar i så fall din personliga användarprofil utan dröjsmål. Alla avregistrerade e-postadresser spärras, inklusive protokolluppgifterna. Den tillfälliga spärren baseras på vårt berättigade intresse att bevisa ditt ursprungliga samtycke (art. 6.1 led f GDPR). Efter sex månader raderar vi e-postadressen från alla e-postförteckningar.

  Det går inte att återkalla ett samtycke till den ovanstående analysen av dina åtkomstuppgifter separat. Du har dock möjlighet att göra inställningar i ditt e-postprogram för att endast visa e-postmeddelanden i textform och inte som HTML. Därigenom visas varken bilder eller grafik, vilket förhindrar tracking. I så fall visas dock inte hela nyhetsbrevet, och du kan eventuellt inte använda vissa funktioner. Det går inte att återkalla ett samtycke till att vi skapar en användaranpassad användarprofil separat. Om du inte vill att vi skapar en användaranpassad användarprofil med dina uppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke till att vi skickar användaranpassad e-postreklam.

  För detta ändamål använder vi tjänsten GetResponse från GetResponse Sp.z o.o., ul. ARKONSKA 6/A3, 80-387 GDANSK, Polen (”GetResponse”).

  Vi har tecknat ett orderbearbetningsavtal med GetRespons med avtalsparagrafer enligt EU-standard för personuppgifter som skickas till tredjeländer, till exempel USA. Även det samtycke som du ger på cookies-raden med avseende på tracking omfattar uttryckligen också dataöverföring till GetResponse (art. 49.1.1 led a GDPR). Information om risker i samband med denna åtgärd finns i punkt ‎6 (”Dataöverföring till tredjeländer”).

  Mer information om personuppgiftsskydd finns i GetResponses Integritetspolicy.

  2.6 E-postreklam till befintliga kunder

  Om du har gjort ett köp hos oss använder vi även dina kontaktuppgifter för att skicka ytterligare relevant information till dig per e-post (”Reklam till befintliga kunder”). Denna information kan vara i synnerhet nyheter, kampanjer och erbjudanden samt kundenkäter.

  Den rättsliga grunden för denna databehandling är art. 6.1 led f GDPR samt § 7.3 i tyska konkurrenslagen (UWG), enligt vilka databehandlingen är tillåten på grund av berättigat intresse, så länge uppgifterna sparas och används i reklamsyfte. Du kan när som helst göra invändningar mot att dina personuppgifter används för reklam genom att klicka på länken i det respektive e-postmeddelandet eller skicka ett meddelande till de kontaktuppgifter som anges ovan (t.ex. per e-post eller brev) utan kostnad för dig utöver transfereringskostnader enligt grundtaxan.

  2.7 Kontakt per telefon med Autodoc

  Om du har gett ditt samtycke till detta och uppgett ett telefonnummer i ditt kundkonto kommer vi att ringa till dig ibland för att genomföra kundnöjdhetsenkäter, informera om våra erbjudanden, kampanjer och produkter samt i syfte att sammanställa statistik. Om du ger ditt samtycke i början av samtalet kommer vi sedan att spela in det. De uppgifter som du uppger under samtalet sparar vi i syfte att utbilda vår kundtjänstpersonal samt för att förbättra vår kundtjänsts kvalitet. Dessa uppgifter raderas vanligtvis efter tre månader, förutsatt att de inte måste lagras under en längre tid enligt lag eller för bevisning. Om uppgifterna sparas som bevisning (t.ex. Ingående av ett köpeavtal) kan vi spara inspelningen i upp till tre år. Ditt samtycke utgör den rättsliga grunden (art. 6.1 led a GDPR) för inspelningen och utvärderingen av samtalet.

  2.8 Enkäter och tävlingar

  När du deltar i en av våra enkäter använder vi dina personuppgifter för marknadsförings- och åsiktsrapporter. Som princip använder i så fall uppgifterna i anonymt format och i interna syften. Om icke anonyma personuppgifter undantagsvis behandlas i samband med en enkät samlas vi endast in och behandlar uppgifterna med ditt uttryckliga samtycke (art. 6.1.1 led a GDPR).

  I samband med tävlingar behandlar vi dina personuppgifter med ändamålet att genomföra lotteriet och att meddela vinnaren. Detaljerad information finns i den respektive tävlingens deltagarvillkor. Den rättsliga grunden för behandlingen är tävlingsavtalet enligt art. 6.1.1. led b GDPR.

  3. Användning av cookies och liknande tekniska funktioner

  På den här webbplatsen använder vi cookies och liknande tekniska funktioner, som antingen är våra egna eller som härrör från tredjepartsleverantörer.

  ”Cookies” är små textfiler som kan sparas lokalt i webbläsarens minne på din dator. Cookies används inte för att genomföra program eller skicka virus till din dator. Liknande tekniska funktioner är exempelvis Web Storage (Local/Session Storage), Fingerprints, taggar och pixlar. Vissa cookies sparas på din dator under en viss tid och gör det möjligt för oss att känna igen din dator nästa gång du besöker vår webbplats (permanenta cookies). Våra partner har ingen rätt att varken samla in, behandla eller använda personuppgifter med hjälp av cookies via vår webbplats.

  De flesta webbläsare godkänner cookies och liknande tekniska funktioner som standard. Du kan dock vanligtvis anpassa inställningarna i din webbläsare, så att den inte godkänner cookies och liknande tekniska funktioner, eller endast med ditt särskilda samtycke. Du kan också godkänna eller förbjuda tillfälliga och sparade cookies separat i din dators säkerhetsinställningar. Om du inaktiverar cookies kan det hända att du inte kan använda vissa funktioner på vår webbplats, samt att vissa webbsidor inte visas korrekt och eventuellt även att du inte kan utnyttja vissa av våra erbjudanden och funktioner. Du måste till exempel godkänna tillfälliga cookies för att kunna använda vår varukorg. De uppgifter som sparas i cookies från oss kopplas inte ihop med dina personuppgifter (namn, postadress, o.s.v.). Vi kopplar aldrig ihop uppgifter som sparas i cookies från oss med dina personuppgifter (namn, postadress, o.s.v.) utan ditt uttryckliga samtycke.

  Då dina cookies har sparats kan du radera dem själv när som helst genom att öppna motsvarande meny i din webbläsare eller genom att radera cookies på din hårddisk. Se hjälpmenyn i din webbläsare för detaljer. Sessions-cookies raderas efter att man har lämnat webbsidan och finns endast till för att se till att man kan navigera på webbsidan och ta emot innehåll på ett användarvänligt sätt och för att det ska sparas statistiskt.

  Nedan följer en förteckning över de tekniska tjänster som vi använder indelat i kategorier, med särskild information om de tekniska tjänsternas leverantörer och vilka uppgifter som avslöjas för en tredje part. Vi förklarar också i vilka sammanhang vi inhämtar ditt frivilliga samtycke till användning av sådana tekniska tjänster, och även hur du återkallar ditt samtycke.

  I händelse av motsägelser mellan informationen i cookiemeddelandet och denna integritetspolicy trots våra omsorgsfulla ansträngningar gäller i första hand bestämmelserna i integritetspolicyn.

  3.1 Rättslig grund och återkallande

  3.1.1 Rättslig grund

  Den rättsliga grunden för användning av de tekniska tjänster som krävs för att vår webbplats ska fungera är art. 6.1.1. led f GDPR. Tjänsternas syfte är att erbjuda användaranpassat innehåll och att göra det bekvämt och tidssparande för dig som möjligt att använda webbplatsen. I vissa fall kan de tekniska tjänsterna även användas för att slutföra ett avtal eller fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter. I så fall är den rättsliga grunden för behandlingen art. 6 1.1 led b GDPR.

  Alla övriga tekniska tjänster, i synnerhet de som används för reklam, använder vi med ditt samtycke som rättslig grund enligt art. 6.1.1 led a GDPR samt enligt § 15.3.1 i tyska telemedialagen (TMG), om användarprofiler skapas för att visa reklam eller för marknadsforskning. Databehandling med hjälp av dessa tekniska tjänster sker endast om du har samtyckt till detta på förhand.

  För personuppgifter som överförs till ett tredje land hänvisar vi, även med avseende på de medföljande riskerna, till punkt ‎6 (”Dataöverföring till tredjeländer”). Vi meddelar dig om standardöverenskommelser eller andra garantier som vi tecknar med diverse tekniska tjänsteleverantörer. När du har gett ditt samtycke till användning av vissa tekniska tjänster överför vi de personuppgifter som behandlas när du använder tjänsterna till tredje länder med (bland annat) detta samtycke som rättslig grund.

  3.1.2 Inhämtande av ditt samtycke

  Vi inhämtar och hanterar dina samtycken med hjälp av en teknisk tjänst för Consent Management. Denna tjänst visar ett fält med information rörande behandling av personuppgifter på vår webbplats, där du även har möjlighet att godkänna all, en del av eller ingen del av databehandlingen med hjälp av ytterligare tekniska tjänster. Fältet visas första gången du besöker vår webbplats samt varje gång du öppnar dina inställningar för att göra ändringar eller återkalla ditt samtycke. Dessutom visas fältet varje gång du besöker vår webbplats om dina inställningar inte tillåter att cookies sparas på din dator.

  När du samtycker överförs under ditt besök på vår webbplats uppgifter till oss om givna eller återkallade samtycken, din IP-adress, informationer om din webbläsare, din slutenhet vid tidpunkten för ditt besök. Dessutom planterar vi en egen nödvändig cookie för att spara dina lämnade och återkallade samtycken. Om du tar bort alla cookies kommer vi att upprepa vår begäran om godkännande av cookies nästa gång du besöker vår webbplats.

  Databehandlingen krävs för att inhämta ditt samtycke enligt de lagstadgade bestämmelserna samt för att uppfylla vår skyldighet att dokumentera processen. Den rättsliga grunden för vår användning av Consent Management-tjänster är art. 6.1.1 led f GDPR, baserat på vårt berättigade intresse att uppfylla de lagstadgade kraven på samtyckeshantering gällande cookies.

  3.1.3 Återkallande av ditt samtycke eller ändringar i dina inställningar

  Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till användning av vissa tekniska tjänster. Det gör du genom att klicka på följande länk. Där kan du sedan ändra inställningarna för de tekniska tjänster som du vill godkänna, samt läsa kompletterande information om cookies och hur länge dessa sparas. Du kan också återkalla ditt samtycke till vissa tekniska tjänster direkt hos tjänsteleverantören.


  Vår webbsida använder olika typer av cookies och liknande tekniker, som var och en har en specifik funktion. Det finns cookies som används och hanteras direkt av oss och cookies som används och hanteras av tredje part i enlighet med deras integritetspolicyer . Följande är en översikt:

  3.2 Nödvändiga tekniska tjänster

  Vi använder vissa tekniska tjänster för att tillhandahålla grundläggande funktioner på vår webbplats och göra det möjligt att visa innehåll på mobiltelefoner (”nödvändiga tekniska tjänster”). Utan dessa tekniska tjänster kan vi inte tillhandahålla våra egna tjänster. Därför inhämtas inget samtycke till användning av nödvändiga tekniska tjänster med vårt berättigade intresse som grund enligt art. 6.1.1. led f GDPR eller för att fullgöra ett avtal eller slutföra förberedelser inför ett avtal enligt art. 6.1.1. led b GDPR.

  3.2.1 Egna cookies

  Vi använder våra egna nödvändiga cookies, i synnerhet

 • för autentisering vid inloggning,
 • för att fördela belastning,
 • för att spara dina språkinställningar,
 • för att komma ihåg information på vår webbplats som visades för dig, så att den inte visas på nytt nästa gång du besöker webbplatsen.

 • Dessa tekniska cookies behövs för att webbplatsen ska fungera och känner till exempel igen det språk och det land som du besöker webbplatsen från. Om du är en registrerad besökare kommer du att bli igenkänd av cookies och du kan nå tjänsterna inom de relevanta områdena.

  3.2.2 Google Tag Manager

  På vår webbplats används Google Tag Manager, en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland för användare inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i Schweiz, och för alla övriga användare av Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (sammanfattad till ”Google”).

  Funktionen Tag Manager används för förvaltning av spårningsfunktioner och andra tjänster, så kallade webbplatstaggar. En tagg är ett element som sparas i källtexten på vår webbsida i syfte att samla in till exempel vissa förvalda användaruppgifter. Google Tag Manager ser till att nödvändiga användaruppgifter överförs till våra partners.

  Google-Tag-Manager klarar sig utan att plantera cookies.

  Den rättsliga grunden är art. 6.1.1. led f GDPR, baserat på vårt berättigade intresse att på ett enkelt sätt bädda in och administrera diverse taggar på vår webbplats.

  Vi har tecknat ett orderbearbetningsavtal med Google. En del uppgifter behandlas på en Google-server i USA. Vårt avtal med Google innehåller standardöverenskommelser enligt art. 46.2 led c GDPR för eventuell överföring av personuppgifter till USA eller ett annat tredje land. Mer information finns i punkt ‎6 (”Dataöverföring till tredjeländer”).

  Mer information finns i Information från Google gällande Tag Manager.

  3.3 Funktionella tjänster

  Vi använder även tekniska tjänster för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats och för att kunna erbjuda fler funktioner (”tjänster som gäller funktioner”). Dessa är inte nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men kan dock erbjuda användaren väsentliga fördelar, i synnerhet med avseende på användarvänlighet och tillhandahållande av ytterligare kommunikations-, visnings- och betalningssätt.

  3.3.1 MyFonts

  På vår webbplats använder vi Dienst MyFonts, som erbjuds av Monotype Imaging Holdings Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801 USA och företagets dotter- och partnerbolag (”MyFonts”).

  När du öppnar en sida laddar webbläsaren de typsnitt som krävs för korrekt och attraktiv visning av textinnehåll. För detta ändamål måste den webbläsare som du använder ansluta till MyFonts servrar. Detta kommer att meddela MyFonts om att vår webbsida har nåtts via din IP-adress. Denna uppgift kombineras aldrig med ytterligare data. Inga cookies sparas.

  Den rättsliga grunden för databehandlingen är ditt frivilliga samtycke enligt art. 6.1.1. led a GDPR. MyFonts används för enhetlig och attraktiv visning av vår webbplats med hjälp av underhållsfri och effektiv användning av typsnitt, med hänsyn till eventuella lincensrättsliga restriktioner för lokal användning.

  Servern som används för förbindelsen kan finnas i USA. I händelse av överföring av personuppgifter till USA eller ett annat tredje land gäller ditt samtycke uttryckligen även för dataöverföring (art. 49.1.1 led a GDPR). Information om risker i samband med denna åtgärd finns i punkt ‎6 (”Dataöverföring till tredjeländer”).

  Mer information finns i Integritetspolicyn och Användarvillkor för MyFonts samt i Monotypes Integritetspolicy.

  3.3.2 Chattjänst

  För att förbättra kommunikationen med besökare på vår webbplats använder vi ett chattprogram från Genesys Telecommunications Lab. GmbH Germany, Joseph-Wild-Straße 20, 81829 München.

  Om du har allmänna eller konkreta frågor och problem rörande våra produkter, webbplatsen eller vårt företag kan du skicka ett meddelande till oss via chattprogrammet. Du ser på skärmen om funktionen är bemannad så att du kan få svar direkt. I annat fall besvarar vi din förfrågan så snart som möjligt på vanlig kontorstid. I detta sammanhang behandlar vi dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig.

  När du använder chattprogrammet samlar vi in enhetens IP-adress och adressen till den webbsida du använder chattprogrammet från. Genesys använder även cookies och liknande tekniska funktioner. Alla chattmeddelanden protokollförs och sparas.

  Den rättsliga grunden är art. 6.1.1 led b GDPR, om uppgifterna krävs för att förbereda eller fullgöra ett avtal, och i annat fall art. 6.1.1 led f GDPR, varvid vårt berättigade intresse är att kommunicera med våra (potentiella) kunder och skapa ett positivt intryck genom att göra våra medarbetare lättare att nå.

  Vi har tecknat ett orderbearbetningsavtal med Genesys. Genesys skickar eventuellt personuppgifter som samlas in i det här sammanhanget till servrar i tredje länder, där de sedan sparas. Vårt avtal med Genesys innehåller standardöverenskommelser enligt art. 46.2 led c GDPR för överföring av personuppgifter till ett tredje land. Mer information finns i punkt ‎6 (”Dataöverföring till tredjeländer”).

  Mer information finns i Genesys Integritetspolicy.

  3.3.3 Push-meddelanden (Firebase Cloud Messaging)

  Vi erbjuder den avgiftsfria tjänsten push-meddelanden på vår webbplats. Du beställer denna tjänst genom att klicka på knappen ”Godkänn”. Du kan när som helst säga upp denna tjänst i inställningarna till din webbläsare.

  Vi skickar eventuellt push-meddelanden till dig när du har laddat ner vår app, även om du inte använder appen för tillfället. Dessa kan vara meddelanden som vi skickar i samband med avtalet (till exempel om appen inte kan användas på grund av serviceåtgärder).

  Den rättsliga grunden för behandlingen är art 6.1. led b GDPR. Vi skickar endast reklam per push-meddelande om du har gett ditt samtycke till detta. Den rättsliga grunden för behandlingen är i så fall art 6.1. led a GDPR.

  Vidare kan du inaktivera push-meddelandena när som helst via inställningarna på din mobilenhet.

  När vi skickar push-meddelanden använder vi tjänsten Firebase Cloud Messaging (FCM SDK), som erbjuds av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Denna tjänst använder appens instans-ID (Google token), som tilldelas till din enhet när du installerar appen, för att överföra push-meddelanden till exakt din enhet. Ett instans-ID är inte länkat till en person och är alltså en anonym uppgift.

  I händelse av att personuppgifter trots allt överförs till USA sker detta med art. 49.1 led b GDPR som grund, för att fullgöra ett avtal med dig eller möjliggöra avtalsrelaterade åtgärder. Mer information finns i punkt 6 (”Dataöverföring till tredjeländer”). Mer information om Firebase finns i Googles Integritetspolicy samt i Dataskyddsbestämmelserna för Firebase.

  3.3.4 Cloudflare

  På vår webbplats använder vi Content-Delivery-Network tjänster från Cloudflare Germany GmbH, Rosental 7, 80331 München, Tyskland resp. Cloudflare Inc., 701 Townsend St., San Francisco, CA 94107 (USA). Med ett Content Delivery Network sparas innehåll från vår webbplats på tjänsteleverantörens server. Tjänsteleverantörens server skickar sedan innehållet till dig resp. till din webbläsare när du öppnar vår webbsida. Cloudflare behandlar loggningsuppgifter som din IP-adress, informationer om systeminställningar, DNS-protokolldata och apparatuppgifter. Vi använder Cloudflare som skydd mot angrepp som t.ex. DDos-resp. Bott-angrepp på vår webbplats och för att kunna identifiera användare. Härvid sparar vi varken användar-ID eller andra personuppgifter. Cloudflare förkortar även den tid det tar att ladda vår webbplats, så att innehållet på sidorna visas snabbare.

  Den rättsliga grunden för användning av Cloudflare är art. 6.1.f GDPR, baserat på vårt berättigade intresse att använda tjänsten som skydd mot angrepp på vår webbplats och att tillhandahålla stora datavolymer för webbplatsens användare.

  Vi har tecknat ett orderbearbetningsavtal med Cloudflare. I händelse av överföring av personuppgifter till ett tredje land innehåller vårt avtal med Cloudflare överenskommelser enligt europeiska standarder.

  Mer information finns i Cloudflares Integritetspolicy.

  3.4 Analystjänster

  För att förbättra vår webbplats använder vi tekniska tjänster för sammanställning av statistik och analys av det allmänna användarbeteendet med hjälp av åtkomstdata (”analystjänster”). Härvid analyserar vi t.ex. inmatade sökord, hur ofta en sida öppnas eller vilka funktioner som används på webbplatsen.

  Vi använder även analystjänster för rapporter gällande användning av olika reklamkanaler.

  Den rättsliga grunden för analystjänster är ditt samtycke enligt art. 6.1.1. led a GDPR, om inget annat anges. Om du vill återkalla ditt samtycke, se ‎3.1.3: ”Återkallande av ditt samtycke eller ändringar i dina inställningar”. I händelse av överföring av personuppgifter till USA eller ett annat tredje land gäller ditt samtycke uttryckligen även för dataöverföring (art. 49.1.1 led a GDPR). Information om risker i samband med denna åtgärd finns i punkt ‎6 (”Dataöverföring till tredjeländer”).

  Användarens personuppgifter omvandlas i pseudonymt resp. anonymt format genom tekniska åtgärder. På så vis är det inte längre möjligt att koppla uppgifterna till en viss användare. Uppgifterna sparas inte på samma plats som andra uppgifter som gäller användaren.

  3.4.1 Google Analytics

  På vår webbplats används Google Analytics, en webbanalystjänst från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Enligt Google ska alla frågor som rör dataskydd riktas till Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

  Google Analytics använder cookies och liknande tekniska funktioner för att analysera och förbättra vår webbplats baserat på ditt användarbeteende. Google behandlar de insamlade uppgifterna för att analysera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen åt webbplatsens operatör samt för att tillhandahålla ytterligare tjänster i samband med användning av webbplatsen och nätet. Det omfattar även skapandet av remarketing målgrupper resp. listor och överlämnandet av relevanta annonser på Google Display och sök-kampanjer (remarketing) samt registrering resp. analys av webbplatsbesökare efter ålder, kön och intressen (Conversion tracking) för att kunna inrikta reklamannonser till respektive målgrupp. Google skickar eventuellt personuppgifter som samlas in i det här sammanhanget till en server i USA, där de sedan lagras.

  Vi har gjort följande inställningar för dataskydd med Google Analytics:

 • IP-anonymisering (IP-adressen kortas ner före analys, så att den inte kan användas för att avslöja din identitet)
 • Automatisk radering av gamla loggar/begränsning av lagringstiden
 • inaktiverad reklamfunktion (inklusive målgruppsinriktad reklam med GA Audience)
 • Inaktivering av användaranpassade annonser
 • Inaktiverat Measurement Protocol
 • Inaktivering av sidövergripande spårning (Google-signaler)
 • Inaktivering av dataöverföring till andra produkter och tjänster från Google

 • Följande personuppgifter behandlas av Google Analytics:

 • Anonymiserad IP-adress;
 • Referrer-URL (senast besökta sida);
 • Hämtade sidor (datum, tid, URL, titel, användningstid);
 • Nerladdade filer;
 • Klickade länkar till andra webbplatser;
 • Mål som ska uppnås (Conversions);
 • Tekniska uppgifter: operativsystem; typ av webbläsare, webbläsarversion och språk; typ av enhet, märke, modell och upplösning;
 • Grov lokalisering (land och ev. ort, utgående från den anonymiserade IP-adressen);
 • Uppgifter om demografiska kännetecken och intressen.

 • Google Analytics använder följande cookies för det angivna ändamålet och med motsvarande lagringstid:

 • ”_ga” i 2 år och ”_gid” i 24 timmar (båda används för att känna igen besökare på webbplatsen och skilja dem åt med hjälp av användar-ID);
 • ”_gat” i 1 minut (för att minska antalet förfrågningar till Google-servern);

 • Vi har tecknat ett orderbearbetningsavtal med Google för användning av Google Analytics, samt standardöverenskommelser för personuppgifter som skickas till USA eller andra tredjeländer.

  Mer information finns i Googles Integritetspolicy.

  3.4.2 Google Analytics för Firebase

  Vi använder Google Analytics for Firebase (”Firebase”), en analystjänst tillhandahållen av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Firebase ger oss möjligheten att med hjälp av vår Apparat-ID för din terminal analysera och utvärdera användningsbeteendet på användare av vår webbplats och app. Kunskaperna vi får av det hjälper oss att förbättra vår webbplats och vår app och förbättra din användningsupplevelse.

  Under analysen hanteras i synnerhet de följande informationerna:

 • Apparat-ID;
 • Registrering, login och logout, glömda lösenord;
 • Antal användare och besök (datum, klockslag), besökslängd;
 • Operativsystem, apparatens typ, märke, modell och upplösning;
 • Region, land, språk;
 • Åldersgrupp, kön;
 • Första starten, app-version, app-utföranden, app-uppdateringar;
 • Händelser (som interaktioner och händelser), eventuell öppnade områden/moduler inom appen, innehålls du tittade på, klicks på kopplingsytor o.dyl.

 • I din mobils inställningar kan du begränsa nyttjandet av reklam-ID:

 • För Android: Inställningar > Google > Annonser > Återställ reklam-ID
 • För iOS: Inställningar > Datasäkerhet > Reklam > ingen Ad-tracking

 • Databearbetningen för Firebase kan eventuellt utföras på servrar i USA. De till reklam-ID kopplade uppgifterna sparas under 60 dagar, användar-conversions sparas under 14 månader. Vid en eventuell överföring av personuppgifter till USA innehåller vårt avtal med Google en standard avtalsklausul.

  Mer information om dataskydd hos Google och Firebase finns under:

 • https://www.google.com/policies/privacy/
 • https://firebase.google.com/support/privacy/

 • 3.4.3 Yandex

  På den här webbplatsen används Yandex Metrica, en webbanalystjänst från Yandex LLC, 16 Lva Tolstogo str., Moskva, 119021, Ryssland (www.yandex.com), som erbjuds av Yandex Oy Limited Company – Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Finland (”Yandex”) för användare inom EU och det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vi använder Yandex Metrica för att samla in, analysera och spara pseudonyma användaruppgifter baserat på ditt samtycke resp. för att analysera statistik rörande användarbeteendet i syfte att göra förbättringar och visa reklam enligt art. 6.1 led a GDPR. Dessa uppgifter kan även användas för att skapa och analysera pseudonymiserade användarprofiler i samma syfte. Yandex Metrica använder så kallade ”Cookies”, alltså små textfiler, som sparas i det lokala minnet i den webbläsare som används av besökaren. Dessa cookies används bland annat för att känna igen webbläsaren och möjliggöra exaktare överföring av statistik. Så snart användarens IP-adress har samlats in omvandlas den till ett pseudonymt format innan den sparas för att utesluta att användaren kan identifieras som person.

  I de intressen som anges ovan skickas uppgifterna från cookien (inklusive den pseudonyma IP-adressen) till en server som tillhör Yandex inom den Ryska Federationen, där de sedan sparas. För detta ändamål har vi tecknat ett orderbearbetningsavtal med europeiska standardöverenskommelser med Yandex. De uppgifter som samlas in med Yandex tekniska funktioner används aldrig för att identifiera webbplatsens besökare personligen, och slås inte samman med personuppgifter som rör den registrerade pseudonymen utan den registrerade personens särskilda samtycke.

  Om du inte vill att ditt användarbeteende ska analyseras med hjälp av cookies kan du göra inställningar i din webbläsare som informerar dig vid placering av cookies och fatta beslut i varje enskilt fall eller välja att i vissa fall eller generellt inte godkänna cookies.

  Alternativt kan du göra invändningar mot att Yandex samlar in personuppgifter i framtiden genom att spara ett opt-out-insticksprogram, som finns på följande webbplats: https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.xml.

  Mer information finns i Yandex integritetspolicy.

  3.4.4 New Relic

  På den här webbplatsen används insticksprogrammet för webbanalys ”New Relic” i syfte att övervaka och analysera webbplatsen. Tjänsten levereras av New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, USA. Vi använder tjänsten för att skapa statistik rörande webbplatsens funktion (svarstid, genomströmning, felkvot, transaktioner) och analysera dessa uppgifter. Via insticksprogrammet får New Relic uppgiften att en användare har hämtat webbsidan i fråga. För detta ändamål samlar New Relic in systemdata rörande insticksprogram, webbläsare, hård- och mjukvara samt användningstid, så kallade applikationsdata, och placerar cookies i din webbläsare i detta syfte. Den cookie som placeras av New Relic är en så kallad Pixel Tracker eller en så kallad Session Cookie, som raderas automatiskt när du stänger webbläsaren.

  Om du är inloggad som användare hos New Relic kan New Relic länka besöket till ditt användarkonto hos dem. New Relic kan få kännedom om och spara din IP-adress även om du inte har något användarkonto hos dem.

  Om du har ett New Relic-konto och inte vill att New Relic ska samla in uppgifter om dig på våra webbsidor och länka dessa till dina medlemsuppgifter hos New Relic måste du logga ut hos New Relic innan du besöker en av våra webbsidor.

  Vi har tecknat ett orderbearbetningsavtal med New Relic, samt europeiska standardöverenskommelser för personuppgifter som skickas till USA eller andra tredjeländer.

  Information om ändamål och utsträckning för insamling av personuppgifter samt på vilka sätt New Relic behandlar och använder personuppgifter, och även om inställningar för att skydda användarens integritet finns i New Relics Integritetspolicy.

  3.5 Reklamtjänster

  Vi använder även tekniska tjänster för att visa reklam (”Reklamtjänster”). Vissa åtkomstuppgifter som vi samlar in när du använder vår webbplats används för visning av intressebaserad reklam. Genom att analysera och bedöma dessa åtkomstuppgifter kan vi visa användaranpassad reklam, det vill säga reklam som motsvarar dina intressen och behov, på vår webbplats och på webbplatser som tillhör andra företag.

  Dessa tjänster används även för att skapa användarprofiler för att visa dig specifik reklam som motsvarar dina preferenser för till exempel en viss modell på diverse reklamplattformar. Ett annat syfte är att förbättra navigering: när du besöker en webbsida kommer vi att visa dig produkter som intresserar dig eller som påminner om produkter som du redan har tittat på. Dessa cookies gör det också möjligt för oss att använda våra kommersiella erbjudanden på andra anslutna webbsidor (retargeting). När det kommer till cookies från tredje part har vi inte någon kontroll över den information som cookien ger och har ingen tillgång till data. De tredjepartsleverantörer som vi använder för att visa och analysera klickningar och annonser säkerställer i enlighet med sin respektive integritetspolicy även att användarprofilen som baseras på data på vår webbsida inte blandas ihop med andra profiler som fås från sidor tillhörande tredje part. För att få tillgång till s.k. cookies från tredje part, för att informera dig rörande respektive riktlinjer för dataskydd för att aktivt hantera eller återkalla ditt samtycke rekommenderar vi att du besöker följande sida: http://www.youronlinechoices.com.

  Den rättsliga grunden för reklamtjänster är ditt samtycke enligt art. 6.1.1. led a GDPR. Om du vill återkalla ditt samtycke, se ‎3.1.3: ”Återkallande av ditt samtycke eller ändringar i dina inställningar”. I händelse av överföring av personuppgifter till USA eller ett annat tredje land gäller ditt samtycke uttryckligen även för dataöverföring (art. 49.1.1 led a GDPR). Information om risker i samband med denna åtgärd finns i punkt ‎6 (”Dataöverföring till tredjeländer”).

  I följande avsnitt vill vi ge en närmare förklaring av dessa tekniska funktioner och de tjänsteleverantörer som används. Vi samlar bland annat in följande uppgifter:

 • enhetens IP-adress;
 • Cookiens ID-nummer;
 • mobilenhetens Device ID;
 • Referrer-URL (senast besökta sida);
 • Hämtade sidor (datum, tid, URL, titel, användningstid);
 • Nerladdade filer;
 • Klickade länkar till andra webbplatser;
 • ev. uppnådda mål (Conversions);
 • Tekniska uppgifter: operativsystem; typ av webbläsare, webbläsarversion och språk; typ av enhet, märke, modell och upplösning;
 • Grov lokalisering (land och ev. ort).

 • De insamlade uppgifterna sparas dock endast i pseudonymt format, så att den person som uppgifterna gäller inte kan identifieras.

  3.5.1 Microsoft Advertising (f.d. Bing Ads)

  På vår webbplats används Microsoft Advertising, en tjänst från Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (”Microsoft”). Microsoft använder cookies och liknande tekniska funktioner för att visa användaranpassad reklam. Med hjälp av dessa tekniska funktioner kan Microsoft och deras partnerwebbplatser visa annonser baserat på dina tidigare besök på vår webbplats eller andra webbsidor.

  I samband med Microsoft Advertising använder vi även en UET-tagg på vår webbplats för att kunna skapa användarprofiler med hjälp av pseudonymer. Tjänsten gör det möjligt för oss att spåra användarnas aktiviteter på vår webbplats om de öppnar vår webbplats genom att klicka på annonser från Microsoft Advertising (f.d. Bing Ads). När användaren kommer till vår webbplats genom att klicka på en sådan annons placeras en cookie i användarens dator. Vår webbplats har en integrerad Bing UET-tagg, som används tillsammans med cookien för att samla in vissa icke-personrelaterade uppgifter om hur webbplatsen används. Dessa uppgifter är bland annat hur länge besökaren besökte webbplatsen, vilka sidor som öppnades och vilken annons användaren klickade på för att öppna webbplatsen. Inga personuppgifter som gäller användaren samlas in.

  De insamlade uppgifterna skickas till Microsofts servrar i USA, där de sedan sparas i principiellt max. 180 dagar.

  Du kan förhindra insamling av uppgifter med cookien gällande din användning av webbplatsen samt vidare behandling av dessa uppgifter genom att inte godkänna cookies. Efter denna åtgärd kan du eventuellt inte använda vissa av webbplatsens funktioner. Vidare kan Microsoft ibland använda så kallad Cross Device Tracking för att spåra ditt användarbeteende på flera elektroniska enheter och kan på så vis visa användaranpassad reklam på resp. i Microsofts webbplatser och appar. Du kan inaktivera denna aktivitet på http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out (opt-out).

  Mer information om Bings analystjänster finns på Bing Ads webbplats. Mer information om dataskydd hos Microsoft och Bing finns i Microsofts Integritetspolicy.

  Utöver att återkalla ditt samtycke har du dessutom möjlighet att inaktivera användaranpassad reklam hos Microsoft Advertising eller i inställningarna för reklam i ditt Microsoft-konto.

  Microsoft Advertising placerar följande cookies:

 • ”_uetsid”;
 • ”_uetvid”;
 • ”MUID”
 • ”MUID”;

 • Mer information finns på supportsidorna för Microsoft Advertising och i Microsofts Dataskyddsbestämmelser.

  3.5.2 Facebook-pixlar

  I reklamsyfte använder vi tjänsten ”Facebook-pixlar” från den sociala medieplattformen Facebook på vår webbplats. Tjänsten erbjuds användare utanför USA och Kanada av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland och alla övriga användare av Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA (tillsammans ”Facebook”).

  Vi använder Facebook-pixlar för att analysera den allmänna användningen av våra webbsidor och för att analysera effektiviteten av reklam på Facebook (”Conversion Tracking”). Vidare använder vi Facebook-pixlar för att visa användaranpassad reklam baserat på ditt visade intresse för våra produkter (”Retargeting”). Härvid visas målgruppsinriktad reklam med ”Custom Audience”.

  För detta har en så kallad ”Facebook-pixel” integrerats på vår webbplats. Denna räknarpixel skapar en direkt förbindelse mellan din webbläsare och Facebooks server. Den så kallade spårningen sker med hjälp av cookies, som sparas i din dator och som samlar in de nedanstående uppgifterna, till exempel HTTP Header-data (bl.a. IP-adress, information om webbläsaren, sidans lagringsplats, dokument, webbplatsens URL och webbläsarens sökmotor samt användningstid och -datum), samt pixelspecifikationer (pixel-ID och data från Facebook-cookien, inklusive ditt Facebook-ID (dessa uppgifter används för att länka händelser till ett visst Facebook-reklamkonto och till en Facebook-användare)).

  Med hjälp av Facebook-pixeln kan Facebook i detta sammanhang bland annat definiera besökare på vår webbplats som målgrupp för en viss typ av reklam (så kallade ”Facebook Ads”). Således använder vi Facebook-pixeln för att endast visa våra Facebook Ads för Facebook-användare som har visat intresse för vårt utbud på nätet eller med vissa egenskaper (t.ex. intresse för ett visst ämne eller en viss produkt, utgående från vilka webbplatser som användaren har besökt), som vi överför till Facebook (så kallade ”Custom Audiences”). Med hjälp av Facebook-pixeln vill vi också säkerställa att våra Facebook-annonser motsvarar användarens eventuella intressen. Vidare kan vi använda Facebook-pixlarna för att sammanställa statistik och marknadsforskningsrapporter gällande Facebook-annonsernas effektivitet. Dessa uppgifter visar oss om användaren har kommit till vår webbplats genom att klicka på en Facebook-annons (så kallad ”Conversion”). De insamlade uppgifterna är anonyma för oss i vår egenskap som ägare till webbplatsen, och vi kan inte dra några slutsatser gällande användarens identitet. Uppgifterna sparas och behandlas emellertid av Facebook, vilket innebär att de kan kopplas till den motsvarande användarprofilen och att Facebook kan använda uppgifterna i sina egna reklamsyften. För detta hänvisar vi till Facebooks bestämmelser för behandling av personuppgifter. Det innebär också att Facebook kan visa reklam på webbsidor som tillhör denna koncern, samt även utanför Facebook. I vår egenskap som webbplatsens ägare kan vi inte påverka hur dessa uppgifter används.

  Facebook skickar eventuellt personuppgifter som samlas in i det här sammanhanget till en server i USA, där de sedan sparas. Vårt avtal med Facebook innehåller standardöverenskommelser för eventuell överföring av personuppgifter till USA. Vidare omfattar ditt samtycke uttryckligen även en sådan dataöverföring (art. 49.1.1 led a GDPR). Information om risker i samband med denna åtgärd finns i punkt ‎6 (”Dataöverföring till tredjeländer”).

  Om du har ett Facebook-konto, och har gett ditt samtycke via integritetsinställningarna där, kan Facebook också länka de uppgifter som samlades in när du besökte vår webbplats till ditt användarkonto och använda dem för att visa användaranpassad reklam i form av Facebook Ads. Du kan när som helst läsa och göra ändringar i Integritetsinställningarna i din Facebook-profil.

  Om du inte har godkänt användning av Facebook-pixlar kommer Facebook endast att visa allmänna Facebook Ads, som inte har anpassats särskilt till de uppgifter som har samlats in om dig.

  Mer information finns i Facebooks Dataskyddsbestämmelser.

  3.5.3 Google Marketing Platform och Ad Manager (tidigare DoubleClick)

  På vår webbplats används Google Marketing Platform och Google Ad Manager, som är tjänster som erbjuds användare inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland och alla övriga användare av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (tillsammans ”Google”).

  Dessa tjänster använder cookies och liknande tekniska funktioner för att visa användaranpassad reklam. Med hjälp av dessa tjänster kan Google och deras partnerwebbplatser visa annonser baserat på dina tidigare besök på vår webbplats eller andra webbsidor.

  Google skickar eventuellt personuppgifter som samlas in i det här sammanhanget till en server i USA, där de sedan sparas. Vårt avtal med Google innehåller standardöverenskommelser för eventuell överföring av personuppgifter till USA.

  Om du inte har godkänt användning av Googles Marketing Platform och Ad Manager kommer Google endast att visa allmän reklam, som inte har anpassats särskilt till de uppgifter som har samlats in om dig. Utöver att återkalla ditt samtycke har du dessutom möjlighet att inaktivera användaranpassad reklam i Googles Inställningar för reklam.

  Google placerar följande cookies:

 • ”Test-cookie” under 12 månader,
 • ”IDE” i 12 månader.

 • Mer information finns i Googles Integritetspolicy.

  3.5.4 Criteo

  Inom ramen för gemensamt ansvar enligt art. 26 GDPR använder vi tjänster från Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrike (”Criteo”) för att samla in helt anonyma uppgifter om ditt användarbeteende (t.ex. vilka artiklar du har tittat på, lagt i varukorgen eller köpt) i syfte att förbättra vår reklam. Vi bestämmer den motsvarande reklamkampanjens omfattning inom ramen för vårt avtal med Criteo. Reklamkampanjens genomförande, inklusive vilka annonser som ska visas och var, är sedan Criteos ansvar. För detta utförs en kod från Criteo på vår webbplats av Criteo själva, och så kallade (Re)marketing-taggar (osynlig grafik eller kod, även kallade ”webb-beacons”) bäddas in på webbplatsen.

  Med hjälp av dessa sparas en särskild cookie, alltså en liten fil, på din enhet (eventuellt används liknande tekniska funktioner i stället för cookies). I denna fil noteras vilka webbsidor användaren öppnar, vilka innehåll användaren visar intresse för och vilka erbjudanden användaren har klickat på, samt tekniska data om webbläsaren och operativsystemet, hänvisande webbsidor, användningstid och ytterligare uppgifter som rör användning av vår webbplats.

  Criteo kan sedan visa lämpliga produktrekommendationer i annonser på andra webbplatser (”Retargeting”). En besökare på webbplatsen kan härvid aldrig identifieras som person. Vi kan utbyta uppgifter som till exempel tekniska koder för dina inloggningsuppgifter till vår webbplats eller våra CRM-system med pålitliga reklampartners. Därigenom kan dina enheter och/eller din kringutrustning anknytas, för att erbjuda dig en sömlös användarupplevelse på alla enheter och all kringutrustning som du använder. Criteo lägger eventuellt ihop de uppgifter som anges ovan med liknande uppgifter från andra källor. När användaren sedan besöker andra webbplatser visas användaranpassad reklam som motsvarar användarens intressen. De tekniska data som samlas in av Criteo sparas i max. 13 månader efter registreringsdatum. Cookies från Criteo inaktiveras automatiskt efter 13 månader.

  Inom ramen för vårt gemensamma ansvar för den ovanstående behandlingen kan du göra anspråk på dina rättigheter enligt GDPR både hos oss och hos Criteo. Vi har slutit ett avtal med Criteo avseende gemensamt ansvar, och ställer gärna dess väsentliga innehåll till förfogande om så önskas.

  I Criteos Dataskyddspolicy finns mer information om dessa länkningsalternativ och göra invändningar mot att dina anonyma surfdata analyseras.

  3.5.5 Affilinet (AWIN AG)

  Vi är medlemmar i nätverket Performance Advertising och deltar i partnerprogram till AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin (nedan ”AWIN”), som är en tjänst för inbäddning av reklam i som textlänkar, bildlänkar, reklamfält eller inmatningsfält (”affilinet”). Affilinet använder cookies och liknande tekniska funktioner för att visa användaranpassad reklam. Affilinet använder även så kallade webb-beacons (osynliga grafikfiler). Dessa används för analys av data som till exempel antalet besökare på de motsvarande sidorna.

  I syfte att dokumentera transaktioner (t.ex. Potentiella kunder och försäljning) placerar AWIN cookies i samband med tracking-tjänsten på de enheter som används av webbplatsens besökare. Det enda ändamålet med dessa cookies är att analysera hur pass effektiv en reklamannons är, samt att genomföra tillhörande transaktioner inom nätverket. Dessa uppgifter sparas endast i cookien om du klickar på en viss annons från din enhet. I AWIN:s spårningscookies sparas en individuell siffersekvens, som dock inte kan användas för att identifiera användaren. Denna siffersekvens sedan för att dokumentera försäljarens partnerprogram, reklambolaget och tidpunkten för användarens aktivitet (klickning eller visning). Härvid samlar AWIN in data rörande hur webbplatsen används (inklusive IP-adressen) samt även uppgifter rörande den enhet från vilken transaktionen genomförs, till exempel operativsystem och vilken webbläsare som används.

  Uppgifter som samlas in med hjälp av cookies och webb-beacons rörande hur webbplatsen används (inklusive IP-adressen) samt tillämpade reklamformat skickas till en affilinet-server, där de sedan sparas. Affilinet överför eventuellt dessa uppgifter till sina avtalspartners. Affilinet lägger dock aldrig ihop din IP-adress med andra sparade uppgifter som gäller dig.

  Cookies som sparas av AWIN raderas efter max. 30 dagar.

  Utöver att återkalla ditt samtycke har du dessutom möjlighet att inaktivera användaranpassad reklam i dina inaktivera cookies på AWIN AG:s webbplats.

  Mer information om affilinet finns i AWIN AG:s Dataskyddsbestämmelser.

  3.5.6 Webgains

  Vi placerar även ett insticksprogram från det internationella affiliate-nätet Webgains. Leverantören är ad pepper media GmbH, Frankenstraße 150C, FrankenCampus, 90461 Nürnberg, Tyskland (”Webgains”). Med detta program kan vi bedöma hur pass framgångsrik våra annonser på partnersidor är, enligt Webgains rapporter. Detta gör vi för att kunna visa användaren intressant reklam och därigenom göra vår webbplats attraktivare, samt för att sammanställa rimliga reklamkalkyler. I detta syfte finns det en inbäddad trackingkod på vår webbplats. Med hjälp av denna kod kan Webgains samla in pseudonymiserade uppgifter gällande besöket på vår webbplats samt användning av vårt onlineutbud i syfte att sammanställa icke personrelaterad statistik baserat på dessa uppgifter, i synnerhet hur många besökare på en viss partnersida som klickade på vår reklamannons och sedan genomförde en beställning. Vi har tecknat ett orderbearbetningsavtal med Webgains.

  Mer information om databehandlingen samt om alternativ för att göra invändningar finns i Webgains Integritetspolicy.

  3.5.7 Kelkoo

  Vi använder en pixel av Affiliate-nätverket på Kelkoo SAS, 12, rue Godot de Mauroy, 75009, Paris, Frankrike (”Kelkoo”). Kelkoo Group driver sök- och jämförelseportaler på Internet.

  När du från en Kelkoo-webbplats kommer till vår webbplats kan vi med hjälp av pixeln mäta hur bra resultat våra reklamannonser på Kelkoo-partnersidorna ger och följa användarens aktiviteter på vår webbplats och på så sätt optimera våra online-erbjudanden. Därför finns det en inbäddad spårningspixel på vår webbplats. Den skapar en koppling mellan ett köp som görs på vår webbplats och det klickandet som görs på en annons på en Kelkoo-webbplats.

  Om ett köp görs överförs till Kelkoo orderns ID (ordernummer) och order-värdes parameter (värdet på köpet/varukorgen) samt tekniska webbläsarinformationer, tidpunkten när köpet görs samt din IP-adress som anonymiseras av Kelkoo innan den lagras. Uppgifterna överförs till och lagras av Kelkoo endast om du efter överledningen till vår webbplats har gjort ett köp.

  Kelkoo överför uppgifterna i eget ansvar och mäter inom ramen för ovan nämnda överföring även datatrafikprestationen på vår webbplats för att kunna mäta datatrafikens prestation (”Kelkoo Sales Tracking”).

  De mätningarna av prestationen av Kelkoo-annonskampanjer av Kelkoo via sina cookies och under eget ansvar insamlade uppgifterna lagras under 12 månader.

  Mer information om databehandlingen finns i Kelkoos Integritetspolicy.

  3.5.8 Daisycon

  Vi använder en pixel av Affiliate-nätverket på Daisycon B.V., P.J. Oudweg 5, 1314 CH Almere, Nederländerna (”Daisycon”). Daisycon förmedlar partner-webbplatser (s.k. Publisher), där våra produkter presenteras.

  När du kommer till vår webbplats från en Daisycon-webbplats kan vi med hjälp av pixeln mäta hur bra resultat våra reklamannonser på Daisycon-partnersidorna ger och följa användarens aktiviteter på vår webbplats och på så sätt optimera våra online-erbjudanden. Därför finns det en inbäddad spårningspixel på vår webbplats. Den skapar en koppling mellan ett köp som görs på vår webbplats och det klickandet som görs på en annons på en Daisycon-webbplats.

  Om ett köp görs överförs till Daisycon orderns ID (ordernummer) och order-värdes parameter (värdet på köpet/varukorgen) samt demografiska och geografiska markörer, anonymiserad webbläsarversion och -inställningar, apparatens typ samt IP-adress, som anonymiseras av Daisycon innan den lagras. Dessa kan inte relateras till en person och bearbetas och delas med Daisycon endast för statistiska ändamål. Ytterligare överförs även anonyma Transaktions-ID till Daisycon. Uppgifterna överförs till och lagras av Daisycon endast om du efter överledningen till vår webbplats verkligen har gjort ett köp.

  Daisycon lagrar endast den anonymiserade IP-adressen under maximal 5 år.

  Vi har tecknat ett orderbearbetningsavtal med Daisycon.

  Mer information om databehandlingen finns i Daisycons Integritetspolicy.

  3.5.9 Tradedoubler

  Vi använder en pixel av Affiliate-nätverket på Tradedoubler GmbH, Mainzer Straße 13, 80804 München, Tyskland (”Tradedoubler”). Tradedoubler förmedlar partner-webbplatser (s.k. Publisher), där våra produkter presenteras.

  När du kommer till vår webbplats från en Tradedoubler-webbplats kan vi med hjälp av pixeln mäta hur bra resultat våra reklamannonser på Tradedoubler-partnersidorna ger och följa användarens aktiviteter på vår webbplats och på så sätt optimera våra online-erbjudanden och placera annonser som är mer relevanta för dig i Tradedoubler-nätverket. Därför finns det en inbäddad spårningspixel på vår webbplats. Den skapar en koppling mellan ett köp som görs på vår webbplats och det klickandet som görs på annonsen på en Tradedoubler-webbplats.

  Om ett köp görs överförs till Tradedoubler orderns ID (ordernummer) och order-värdes parameter (värdet på köpet/varukorgen) samt cookiens ID och din IP-adress.

  Uppgifterna överförs till och lagras av Tradedoubler endast om du efter överledningen till vår webbplats verkligen har gjort ett köp.

  Vi har tecknat ett orderbearbetningsavtal med Tradedoubler.

  Mer information om databehandlingen finns i Tradedoublers Integritetspolicy.

  3.5.10 Prisaggregatorer

  Vi använder pixlar av så kallade prisaggregatorer på vår webbplats. Dessa leverantörer driver webbplatser och prisjämförelseportaler där våra produkter presenteras. När du kommer till vår webbplats från en sådan webbplats och köper en produkt aktiveras pixeln på vår webbplats så att vi kan mäta hur bra resultat våra reklamannonser på partner webbplatserna och jämförelseportalerna ger. Vid ett köp överförs respektive order-ID (ordernummer) och order-värde parameter (köpets värde) till respektive leverantör. Inga andra personrelaterade uppgifter överförs. Vi får av respektive leverantör endast uppgiften att du kom till vår webbplats via den leverantören.

  Vi använder pixlar av följande leverantörer:

 • Billiger.de, solute GmbH, Zeppelinstraße 15, 76185 Karlsruhe, Tyskland. Mer information finns i Billiger.des Integritetspolicy.
 • Connexity, Connexity Inc., 2120 Colorado Ave., Suite 400, Santa Monica, CA 90404, USA. Mer information finns i Connexitys Integritetspolicy.
 • PriceRunner, PriceRunner Sweden AB, Kungsbron 21, 11122 Stockholm, Sverige Mer information finns i PriceRunners Integritetspolicy.

 • 3.6 Insticksprogram för sociala medier och externa medier

  Vi använder även tekniska tjänster från sociala medier. Dessa tjänster används för inloggning på webbplatsen via befintliga användarkonton samt för andra externa medier, till exempel inbäddade videor och kartor.

  Om ingenting annat anges är den rättsliga grunden för detta ditt samtycke enligt art. 6.1.1 led a GDPR, som du själv ger via cookiefältet eller hos den motsvarande tekniska tjänsten genom att godkänna användning av varje tjänst i ett ytterligare fält (overlay) separat. Om du vill återkalla ditt samtycke, se ‎3.1.3: ”Återkallande av ditt samtycke eller ändringar i dina inställningar”. I händelse av överföring av personuppgifter till USA eller ett annat tredje land gäller ditt samtycke uttryckligen även för dataöverföring (art. 49.1.1 led a GDPR). Information om risker i samband med denna åtgärd finns i punkt ‎6 (”Dataöverföring till tredjeländer”).

  3.6.1 Inloggning med användarkonton för sociala medier

  Du har möjlighet att logga in på vår webbplats med ett befintligt användarkonto för följande sociala medier:

 • Facebook Login (Facebook Connect): Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (för användare utanför USA och Kanada) resp. Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA (för alla övriga användare) – Dataskyddsbestämmelser
 • Google Sign-In for Websites: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (för användare inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz) resp. Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (för alla övriga användare) – Integritetspolicy
 • Amazon Sign-On for Websites: Amazon EU S.à.r.l, 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg - Integritetspolicy

 • När du loggar in med ett befintligt användarkonto behöver du inte göra någon ytterligare registrering. Om du vill utnyttja funktionen kopplas du först till det motsvarande sociala nätverket. Där uppmanas du att logga in med ditt användarnamn och lösenord. Vi får såklart ingen kännedom om dessa inloggningsuppgifter. Servern som används för förbindelsen kan finnas i USA eller ett annat tredjeland.

  När du bekräftar genom att trycka på den motsvarande inloggningsknappen på vår webbplats får det sociala nätverket veta att du har loggat in på vår webbplats med hjälp av ditt användarkonto, och länkar ditt användarkonto till ditt kundkonto för vår webbplats. Vidare överförs följande data till oss:

 • Facebook Login (Facebook Connect): e-postadress, offentliga profiluppgifter (i synnerhet Facebook-ID, namn och profilbild), ev. ytterligare profiluppgifter som t.ex. ålder, födelsedatum, vänner på Facebook, könstillhörighet, bostadsort, tryckta ”gillar”-knappar, profil-URL, lokalisering, inlägg, bilder, videor; använda cookies, i synnerhet: ”_fbp”
 • Google Sign-In for Websites: e-postadress, Google-ID, namn, profilbild-URL
 • Amazon Sign-On: e-postadress, förnamn, efternamn, User-ID, könstillhörighet

 • 3.6.2 YouTube

  Webbplatsen innehåller inbäddade YouTube videos, som finns lagrade hos YouTube och kan, om du lämnat ditt samtycke, spelas upp via våra webbsidor. Operatören för YouTube är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC är ett dotterbolag till Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

  Vi har aktiverat de avancerade dataskyddsinställningarna för YouTube. Därigenom ges Google ingen åtkomst till användaruppgifter och kan inte heller placera några cookies förrän användaren klickar på uppspelningsknappen. När användaren klickar på uppspelningsknappen visas videon, och Google placerar egna cookies i syfte att förbättra sina tjänster och spela upp användaranpassad reklam inom Googles reklamnät.

  Genom besöket på vår webbplats får YouTube och Google vetskap om att du har klickat på den motsvarande sidan på vår webbplats. Detta sker vare sig du är inloggad på YouTube eller Google eller inte. YouTube och Google använder dessa uppgifter för att visa reklam, genomföra marknadsforskning och för att anpassa sina webbplatser till användarens behov. Om du använder YouTube på vår webbplats och är inloggad på ditt YouTube- eller Google-konto kan YouTube och Google dessutom länka händelsen till den respektive användarprofilen. Om du inte vill att dessa uppgifter ska länkas till din användarprofil måste du logga ut från Google innan du öppnar vår webbplats.

  Utöver att återkalla ditt samtycke har du dessutom möjlighet att inaktivera användaranpassad reklam i dina Google-inställningar för reklam. I så fall visar Google endast icke användaranpassad reklam.

  Mer information finns även i YouTubes Dataskyddsbestämmelser.

  3.6.3 Kundbetygsportalen Trustpilot

  Via kundbetygsportalen „Trustpilot”, en tjänst som tillhandahålls av Trustpilot A/S, Pilestræde 58, våningsplan 5, 1112 Kopenhagen, Danmark ([email protected]), ger vi dig möjlighet att betygsätta våra tjänster. När du lämnar en bedömning på Trustpilots webbplats gäller Trustpilots Allmänna villkor och Integritetspolicy. Om du deltar i detta bedömningssystem (du måste registrera dig hos Trustpilot först) offentliggörs din bedömning hos oss samt på Trustpilots och deras partners webbplatser.

  På vårt uppdrag skickar Trustpilot meddelanden med uppmaning om betygsättning till dig. Försändelsen av dessa meddelanden per e-post sker baserat på art. 6.1 led a GDPR resp. på ditt samtycke till att Autodoc skickar sådana e-postmeddelanden i samband med din prenumeration på vårt nyhetsbrev.

  För detta ändamål överför vi din e-postadress, ditt för- och efternamn samt det av oss skapade ordernumret till Trustpilot. Vi har tecknat ett orderbearbetningsavtal med Trustpilot.

  När du skickar ett kundbetyg via Trustpilot behandlas de ovanstående uppgifterna enligt art. 6.1 led f GDPR baserat på vårt berättigade intresse att samla in användarbetyg och på så vis skapa en förtroendeingivande grund för användning av webbplatsen. Kundbetygen används också för att förbättra vår webbplats och våra produkter och tjänster.

  När en bedömning lämnas på Trustpilot-plattformen kan förekommande uppgifter av Trustpilot skickas för bearbetningen till underentreprenörer i tredje land och lagras där. Trustpilot har tecknat orderbearbetningsavtal med europeiska standardöverenskommelser med samtliga underleverantörer.

  Bedömningarna är offentliga så länge ditt Trustpilot-konto finns kvar och raderas när kontot stängs. Protokollet av borttagningen med namn, E-postadressen och borttagningens datum lagras under tre år och raderas sedan. Uppgifterna, som vi överlämnar till Trustpilot för att de ska kunna skicka bedömningserbjudanden i vårt namn, sparas upptill tre år.

  Mer information finns i Trustpilots Integritetspolicy och i Betygsättningsbestämmelserna för Trustpilot

  3.6.4 Betygsättning med kommentarsfunktion och stjärnsystem

  Vi ger dig möjligt att betygsätta våra produkter och tjänster offentligt endast på våra webbsidor. För detta samlar vi in och behandlar följande personuppgifter: namn, e-postadress, tidpunkten för betyget samt landskoden. När du deltar i stjärnsystemet beräknar vi ett totalt betyg med hjälp av vår betygsättningsskala. Det bästa betyget är alla stjärnor. Med kommentarsfunktionen kan du även publicera ditt betyg på våra webbplatser med enbart dina initialer eller ett valfritt namn (en pseudonym). Databehandlingen i samband med betygsättningen har som ändamål att ge användaren möjlighet att betygsätta våra tjänster på nätet, så att vi kan förbättra våra produkter och tjänster. Vidare kan potentiella nya kunder på detta vis få pålitlig information om andra kunders erfarenheter gällande våra produkters och tjänsters kvalitet.

  Behandlingen sker enligt art. 6.1 led f GDPR baserat på vårt berättigade intresse att samla in användarbetyg och på så vis skapa en förtroendeingivande grund för användning av webbplatsen. Vi har även ett berättigat intresse att göra betygsättningen av våra sålda produkter överskådliga för andra kunder och att bevisa att betygsättningen verkligen baseras på äkta köp.

  4. Utlämning av personuppgifter / Jämförelse med sanktionslistor

  Vi lämnar endast ut de personuppgifter som samlas in av oss om:

 • du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta enligt art. 6.1.1 led a GDPR,
 • uppgifterna ska lämnas ut enligt art. 6.1.1 led f GDPR för att göra anspråk på, utöva eller hävda rättsliga anspråk och det inte finns någon anledning att anta att du har ett övervägande intresse av att uppgifterna inte utelämnas,
 • vi enligt lag är skyldiga att lämna ut uppgifterna enligt art. 6.1.1 led a GDPR,
 • Detta är lagligt och krävs enligt art. 6.1.1 led b GDPR för att fullgöra ett avtal med dig eller genomföra avtalsenliga åtgärder till följd av en förfrågan från dig.

 • Databehandlingen genomförs eventuellt delvis av våra tjänsteleverantörer. Utöver de tjänsteleverantörer som anges i denna integritetspolicy kan dessa vara i synnerhet datacentraler som lagrar vår webbplats och våra databanker, programvaruleverantörer, IT-tjänsteleverantörer som utför service i våra system, agenturer, marknadsforskningsföretag, syskonbolag och konsultföretag. Om vi lämnar ut personuppgifter till våra tjänsteleverantörer får dessa endast användas för att fullgöra leverantörernas skyldigheter. Vi väljer och anlitar våra tjänsteleverantörer med yttersta omsorg. De är bundna till våra bestämmelser enligt avtal, vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de berörda personernas rättigheter och kontrolleras regelbundet av oss.

  Vidare kan personuppgifter lämnas ut på uppmaning från tillsynsmyndigheter, i domstolsärenden och vid rättsliga processer, om så krävs för att hävda eller utöva lagstadgade rättigheter.

  Vid paket- och speditionsleveranser uppger vi ditt namn, adress, telefonnummer samt e-postadress till det av oss kontrakterade transportföretaget och - i förekommande fall enskilda uppdragstagare - för att dessa ska kunna genomföra leveransen och kunna meddela dig och kommunicera med dig.

  Den rättsliga grunden för härmed förbunden bearbetning av dina personuppgifter är art.6.1 a GDPR, förutsatt att du har gett ditt uttryckliga samtycke. Om behandling av era personuppgifter krävs för att uppfylla överenskommen leverans är den rättsliga grunden art. 6.1 led b GDPR. En ytterligare rättslig grund för behandling av dina personuppgifter är art. 6.1 led f GDPR (intresseavvägning, baserad på vårt intresse av att möjliggöra en smidig leverans till dig på bästa möjliga tidpunkt).

  Vi informerar dig härmed om att vi, för att uppfylla våra skyldigheter enligt EU:s antiterror-förordningar, kommer att göra en jämförelse med de sanktionslistor som lagras och publiceras av EU. Rättslig grund är vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR för att kontrollera om affärsrelationen bryter mot § 134 BGB (den tyska civilrätten) och för att undvika handlingar som är föremål för sanktioner.

  Vid en beställning jämför vi ditt namn och din leveransadress med de aktuella sanktionslistorna i form av en likhetskontroll. Blir det en positiv träff kontrollerar vi resultatet manuellt. Om den manuella kontrollen inte leder till ett klart negativt resultat kommer vi att kontakta dig och vid behov begära ytterligare information i syfte att göra en jämförelse (i synnerhet en kopia av en identitetshandling som visar nationalitet, födelsedatum och födelseort). Vi kommer att radera kopiorna av identitetshandlingen omedelbart efter den manuella kontrollen. Din beställning stoppas tillfälligt under kontrollen. Om resultatet av kontrollen är negativt kommer beställningen att behandlas vidare. Om resultatet av kontrollen blir en matchning med en post i en sanktionslista kommer vi att meddela dig detta och ge dig möjlighet att kommentera. Vi kommer då att besluta om vi ska upprätta respektive fortsätta en affärsrelation med dig, eller inte upprätta respektive avsluta den.

  I den mån överföring av dina personuppgifter till offentliga organ krävs i enskilda fall (t.ex. för straffrättsligt åtal eller bekämpning av terrorism), kommer vi att överföra dina personuppgifter om relevanta lagkrav är uppfyllda. Den rättsliga grunden för överföringen är artikel 6.1 c i GDPR.

  Vi raderar loggar och resultat av jämförelser med sanktionslistor fem år efter utgången av det kalenderår då jämförelsen skedde.

  5. Lagringstid

  Personuppgifter sparas vanligtvis av oss så länge de krävs för det angivna ändamålet i vilket vi samlade in personuppgifterna. Sedan raderar vi uppgifterna utan dröjsmål, förutsatt att vi inte måste spara dem på grund av den lagstadgade preskriptionstiden för bevisning i civilrättsliga processer eller på grund av lagstadgade lagringsperioder.

  Vi är skyldiga att spara uppgifter som rör avtal i tre år efter årslutet det år vår affärsrelation med dig upphör. På grund av den lagstadgade preskriptionstiden upphör eventuella anspråk att gälla tidigast vid denna tidpunkt.

  Ibland är vi skyldiga att spara dina personuppgifter även utöver denna tid för vår revision. Detta är vår skyldighet på grund av den lagstadgade dokumentationsplikten, utgående från handelslagen, skattedeklarationsbestämmelserna, kreditlagen, lagstiftning rörande pengatvätt samt lagen om handel med värdepapper. De lagstadgade lagringsperioderna för lagring av bevisning är mellan två och tio år.

  6. Dataöverföring till tredjeländer

  Som vi redan har nämnt i denna integritetspolicy använder vi tjänster från tjänsteleverantörer som delvis har sina huvudkontor i så kallade tredjeländer (utanför EU resp. utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet) eller som behandlar personuppgifter där, det vill säga länder som inte uppfyller kraven i EU:s dataskyddsförordning. Om så är fallet och EU-kommissionen inte har beslutat att dessa länder säkerställer en adekvat skyddsnivå (art. 45 GDPR) har vi vidtagit motsvarande åtgärder för att säkerställa en lämplig dataskyddsnivå vid eventuell dataöverföring. Dessa åtgärder omfattar bland annat europeiska standardklausuler eller bindande interna dataskyddsbestämmelser.

  Om sådana åtgärder inte kan vidtas baserar vi dataöverföringen på undantag från art. 49 GDPR, i synnerhet på ditt uttryckliga samtycke eller på nödvändigheten att överföra uppgifterna för att fullgöra avtal eller genomföra åtgärder för att förbereda ett avtal.

  Om en tredjelandsöverföring avses och inget beslut rörande adekvat skydd eller lämpliga garantier föreligger är det möjligt och består risken för att tillsynsmyndigheter i det motsvarande tredjelandet (t.ex. Underrättelsetjänster) ges åtkomst till de överförda personuppgifterna i syfte att samla in och registrera dem, och att dina rättigheter som registreras inte kan garanteras. Du informeras även om detta i fältet för godkännande av cookies.

  7. Nätnärvaro i sociala nätverk

  Vi har sidor på sociala nätverk, bland annat för att kunna kommunicera med kunder och intressenter och sprida information om våra produkter och tjänster.

  Användarens personuppgifter behandlas i regel av det motsvarande sociala nätverket i marknadsförings- och reklamsyfte. På vis kan man skapa användarprofiler baserat på användarnas intressen. För detta ändamål sparas cookies och andra identifierare på användarens dator. Baserat på sådana användarprofiler länkas till exempel reklam inom det sociala nätverket, men även på webbplatser från andra leverantörer. I samband med administration av vår nätnärvaro kan det hända att vi ges åtkomst till data som exempelvis statistik gällande användning av vår nätnärvaro på sociala medier. Denna statistik är aggregerad och kan innehålla i synnerhet demografi och uppgifter rörande interaktion med vår nätnärvaro med tillhörande publicerade inlägg och innehåll. Information om och länkar till de uppgifter på sociala medier som vi ges åtkomst till i vår egenskap av administratörer för vår nätnärvaro finns i förteckningen nedan.

  Den rättsliga grunden för databehandlingen är art. 6.1.1 led f GDPR, baserat på vårt berättigade intresse att informera och kommunicera med användaren på ett effektivt sätt, resp. art. 6.1.1 led b GDPR, för att hålla kontakt med och informera våra kunder samt för förberedelser för avtal med framtida kunder och intressenter.

  Information om den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter som sker på det sociala nätverkets ansvar finns i dataskyddsbestämmelserna för det respektive sociala nätverket. Länkarna nedan ger åtkomst till ytterligare information om den respektive databehandlingen samt möjligheter att göra invändningar.

  Vi vill påpeka att det effektivaste sättet att behandla frågor som rör dessa personuppgifter är att vända sig direkt till det sociala nätverket i fråga, eftersom endast det sociala nätverket har åtkomst till dessa uppgifter och kan vidta lämpliga åtgärder. Här följer en förteckning med information om de sociala nätverk i vilka vi bedriver nätnärvaro:

 • Facebook (USA och Kanada: Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA; alla övriga länder: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)
 • Vår Facebook-sida baseras på gemensamt ansvar enligt ett Avtal rörande gemensamt personuppgiftsansvar (så kallade page insights-tillägg rörande ansvar)
 • Information rörande behandling av personuppgifter med page insights och kontaktuppgifter för frågor som gäller dataskydd: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
 • Integritetspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy/
 • Opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads och http://www.youronlinechoices.com.
 • Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)
 • Integritetspolicy: https://help.instagram.com/519522125107875
 • Google/ YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland)
 • Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy
 • Opt-out: https://www.google.com/settings/ads.
 • Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irland)
 • Integritetspolicy: https://twitter.com/de/privacy
 • Opt-out: https://twitter.com/personalization.
 • LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland)
 • Vår LinkedIn-företagssida baseras på gemensamt ansvar enligt ett Avtal rörande gemensamt personuppgiftsansvar (ett så kallat Page Insights Joint Controller Addendum)
 • Information rörande behandling av personuppgifter med page insights och kontaktuppgifter för frågor som gäller dataskydd: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum
 • Integritetspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 • Opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
 • Xing/Kununu (XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg
 • Integritetspolicy/opt-out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.
 • Pinterest (Pinterest Europe Limited, 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Irland)
 • Integritetspolicy: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
 • TikTok (TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380 Irland)
 • Integritetspolicy/opt-out: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en

 • 8. Den registrerade personens rättigheter

  Enligt rättigheterna för registrerade personer i enlighet med art. 15–21, art. 77 GDPR har du alltid:

 • rätt att återkalla ditt samtycke;
 • rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter som rör dig (art. 21 GDPR);
 • rätt till information gällande vilka personuppgifter som rör dig vi behandlar (art. 15 GDPR);
 • rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade (art. 16 GDPR);
 • rätt till radering av personuppgifter som rör dig (art. 17 GDPR);
 • rätt till begränsning av behandling av personuppgifter som rör dig (art. 18 GDPR);
 • rätt till dataportabilitet för personuppgifter som rör dig (art. 20 GDPR);
 • rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet (art. 77 GDPR).

 • För att göra anspråk på dina rättigheter enligt ovan kan du när som helst använda de ovanstående kontaktuppgifterna. Detta gäller även om du vill erhålla exemplar av garantier som bevisning för en lämplig dataskyddsnivå. I händelse av att motsvarande rättsliga förutsättningar föreligger kommer vi att göra invändningar mot ditt personuppgiftskrav.

  Vi sparar förfrågningar från dig som rör utövande av dina dataskyddsrättigheter och våra tillhörande svar i dokumentationssyfte i upp till tre år, och i vissa fall ännu längre i syfte att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Den rättsliga grunden är art. 6.1.1 led f GDPR, baserat på vårt intresse att försvarar eventuella civilrättsliga anspråk enligt art. 82 GDPR, undvika böter enligt art. 83 GDPR samt för vår skyldighet att tillhandahålla redovisning enligt art. 5.2 GDPR.

  Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har gett vid ett tidigare tillfälle. Detta har konsekvensen att vi inte fortsätter med den behandling av personuppgifter som rör dig som baserades på detta samtycke. Lagligheten för den behandling som redan hade gjorts innan du återkallade samtycket påverkas inte av ditt återkallade samtycke.
  I händelse av att vi behandlar personuppgifter som rör dig baserat på vårt berättigade intresse har du rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter som rör dig, baserat på din särskilda situation. Om dina invändningar gäller behandling av personuppgifter i direkt reklamsyfte har du en generell rätt att göra invändningar, som godtas av oss utan att du måste ange något skäl.
  Det räcker att du skickar ett informellt meddelande till kontaktuppgifterna ovan om du vill göra anspråk på dina rättigheter att återkalla samtycken eller göra invändningar.

  Slutligen har du också rätt att lämna in klagomål hos en dataskyddsmyndighet. Du kan utöva denna rättighet hos en tillsynsmyndighet i EU-landet där du bor eller arbetar, eller på den plats den påstådda överträdelsen ägde rum.

  9. Personuppgiftsombud

  Du kan kontakta vårt personuppgiftsombud på dpo(a)autodoc.eu.

  Modell: 1.0 / version: Maj 2021